MindsetDoctor | MindsetDoctor

Roman Turník

Roman Turník

Představení kouče:

Moje koučování není o tom, abych Vám radil, mentoroval nebo doporučoval postupy, nikdo není expertem na život druhých, ale pomohu Vám poradit si s vnitřními bariérami, popsat si svoje vnitřní sabotéry, kteří Vám brání v různých životních situacích se dostávat dále. Je to o aktivním naslouchání a provedení situacemi, kterým čelíte, nebo očekáváte, že budete čelit. Jako kouč budu Vaším průvodcem, který naslouchá, udržuje nadhled a pomáhá zkrátit čas, který je potřeba ke zvládnutí cesty, kterou procházíte, nebo která Vás čeká.

Velmi pravděpodobně se možná nevědomky potýkáte se svými vnitřními sabotéry, kteří vám nedovolují posunout se dále. Pojďme se na ně podívat blíže, poznat je, odhalit je a otupit ostří jejich zbraní, abyste měli více klidu a energie pro posun na další životní level.